Internet Archive BookReader - En datorbaserad innehållsanalys av intervjutext: Numerisk beskrivning och multivariat analys